หรือ
*ใช้ facebook ที่ cf สินค้าในการ login เพื่อดูข้อมูลยอดออเดอร์สินค้า
ถ้าไม่สามารถเช็คยอดได้กรุณาติดต่อกล่องข้อความ