*ใช้ facebook ที่ cf สินค้าในการ login เพื่อดูข้อมูล
ถ้าไม่สามารถเช็คยอดได้กรุณาติดต่อกล่องข้อความ